B-33 Znak zakazu pionowy drogowy - ograniczenie prędkości

146.00 723.86 

Poprzednia najniższa cena: 146.00 .

Szczegóły

B-33 Znak zakazu pionowy drogowy – ograniczenie prędkości

oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje, z zastrzeżeniem § 27 ust. 4* i § 32**, do miejsca:
1) wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,
2) umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania,
3) umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego. Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka, o której mowa w § 23 ust. 2***, wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 50 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:
1) pojazdu przewożącego towary niebezpieczne,
2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego,
3) pojazdu holującego pojazd silnikowy,
4) motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7,
5) samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy.
*§ 27 ust. 4. Znak B-34 „koniec ograniczenia prędkości” oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.
**§ 32 ust. 1. Znak B-42 „koniec zakazów” oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33. 2. Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki B-25, B-26, B-29, B-33, B-35, B-36, B-37 i B-38 nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.
*** § 23 ust. 2. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka:
1) T-23a – motocykl,
2) T-23b – samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,
3) T-23c – ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny,
4) T-23d – pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,
5) T-23e – pojazd z przyczepą kempingową,
6) T-23f – autobus,
7) T-23g – trolejbus,
8) T-23h – pojazd przewożący towary niebezpieczne określone w § 19 ust. 2,
9) T-23i – pojazd przewożący towary wybuchowe lub łatwo zapalne określone w § 19 ust. 1,
10) T-23j – pojazd przewożący towary, które mogą skazić wodę, określone w § 19 ust. 3,
wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.