B-Znaki drogowe zakazu

Znaki zakazu (typ B) – okrągłe w czerwonym obramowaniu, czarny (w niektórych znakach – kolorowy) symbol na białym tle. W przypadku znaków odwołujących zakaz nie ma czerwonego obramowania, a symbol jest szary i przekreślony grubą czarną linią.

Znaki typu B, mają kształt koła (za wyjątkiem 5 znaków – B-20, B-39, B-40, B-43, B-44), przeważająca kolorystyka biało-czerwona, znaki dotyczące postoju i parkowania tarcze w kolorze niebieskim.

Znaki te wyrażają ograniczenia w ruchu oraz zakaz wykonywania określonych manewrów.

Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-52 „strefa ruchu” oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-53 „koniec strefy ruchu”, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje:

T-20 – długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje,
T-21 – odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.

Produkty (63)

Cena

od zł      do

Szerokość

od m      do m