Znaki drogowe pionowe

W zależności od rodzaju drogi, stosuje się pięć grup wielkości znaków ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz kierunku i miejscowości:

wielkie (W) – stosowane na autostradach;
duże (D) – stosowane na drogach ekspresowych, drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym oraz na drogach w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość przekracza 60 km/h;
średnie (S) – stosowane na łącznicach autostrad, dróg ekspresowych, na jedno jezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych;
małe (M) – stosowane na drogach gminnych oraz dla drogowskazów tablicowych na drogach powiatowych;
mini (MI) – stosowane na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących oraz na drogach w obszarze zabudowanym, kiedy zastosowanie większych znaków jest niemożliwe albo pogorszyłoby warunki widoczności pieszych oraz na wąskich uliczkach zabytkowych miast.

Produkty (355)

Cena

od zł      do

Szerokość

od m      do m