B-14 Znak zakazu drogowy pionowy - zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę

146.00 723.86 

Poprzednia najniższa cena: 146.00 .

Szczegóły

B-14 Znak zakazu drogowy pionowy – zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę

oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,

Towary niebezpieczne klas: 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub towary niebezpieczne zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.