B-13a Znak zakazu drogowy pionowy - zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi

146.00 723.86 

Poprzednia najniższa cena: 146.00 .

Szczegóły

B-13a Znak zakazu drogowy pionowy – zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi

oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E oznaczającą kategorię tunelu lub tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup towarów niebezpiecznych lub określonego sposobu przewozu tych towarów.