B-13 Znak zakazu drogowy pionowy - zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

146.00 723.86 

Poprzednia najniższa cena: 146.00 .

Szczegóły

B-13 Znak zakazu drogowy pionowy – zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej