A-30 Znak ostrzegawczy drogowy pionowy - inne niebezpieczeństwo

135.18 525.83 

Poprzednia najniższa cena: 135.18 .

Szczegóły

A-30 Znak ostrzegawczy drogowy pionowy – inne niebezpieczeństwo

ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi

Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje:
1) T-8 – miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe,
2) T-10 – przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu,
3) T-11 – przeprawę promową,
4) T-12 – podłużny uskok nawierzchni,
5) T-13 – odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein,
6) T-14 – miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce,
7) T-15 – miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu,
8) T-16 – miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce,
9) T-17 – granicę państwa,
10) T-18 – nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.