A-Znaki drogowe ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze (typ A) – trójkątne skierowane wierzchołkiem do góry w czerwonym obramowaniu. Symbole mają kolor czarny na żółtym tle; wyjątkiem jest znak A-29 (sygnały świetlne), który przedstawia 3-kolorową sygnalizację świetlną.

Znaki typu A, w kształcie trójkąta równobocznego (wyjątek stanowi znak A-7, który jest odwrócony w stosunku do pozostałych znaków.). Są to znaki barwy żółtej z czerwoną obwódką i czarnym obrazami.

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi:

od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h,
do 100 m na pozostałych drogach.

Wyjątek stanowi znak A-7 „ustąp pierwszeństwa”, który umieszcza się w odległości:

do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h,
do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach.

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

Produkty (43)

Cena

od zł      do

Szerokość

od m      do m