Znak T-23b tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23b. Samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy.

Wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego tymi pojazdami.