W-7 Znak dla kierujących pojazdami wojskowymi - Wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu

Szczegóły

W-7 „wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu”. Znaczenie znaku określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.