W-6 Znak dla kierujących pojazdami wojskowymi -„szerokość mostu lub środka przeprawowego”

Szczegóły

W-6 „szerokość mostu lub środka przeprawowego”. Znaczenie znaku określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.