W-4 Znak dla kierujących pojazdami wojskowymi - „klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych”

Szczegóły

W-4 „klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych”. Znaczenie znaku określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.