W-2 Znak dla kierujących pojazdami wojskowymi - „klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym”

Szczegóły

W-2 „klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym”. Znaczenie znaku określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.