T-9 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem A-23 tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia.