T-8 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka T-8 wskazuje miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe.