T-7 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem A-9 lub A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.