T-6c Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.