T-6b Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6b wskazuje układ dróg podporządkowanych.