T-5Tabliczka do znaków drogowych pionowych -tabliczka wskazująca początek drogi krętej

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.