T-4 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca liczbę zakrętów

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa.