T-3a Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.