T-34 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem E-15a, E-15c, E-15d, E-15f albo E-15g tabliczka T-34 oznacza, że za przejazd odcinkiem drogi publicznej tak oznaczonym pobiera się opłatę elektroniczną.