T-33 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem D-50 tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis „SOS” informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.