T-32 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem D-37 tabliczka T-32 wskazuje minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu.