T-30i Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30i wskazuje postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.