T-30c Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na chodniku skośnie do krawężnika

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30c wskazuje postój całego pojazdu na chodniku skośnie do krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.