T-30 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.