T-3 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec odcinka drogi,na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.