T-29 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem D-18, D-18a lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego:
– osoby niepełnosprawnej,
– osoby kierującej pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną,
– osoby kierującej pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.