T-28a Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca koniec odcinka drogi, za przejazd którym pobierana jest opłata

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem D-7 lub D-9 tabliczka T-28a wskazuje koniec odcinka drogi, za przejazd którym pobierana jest opłata.