T-27 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.