T-26 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu

Szczegóły

Znak B-35, B-36, B-37 lub B-38 wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.