T-25c Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 tabliczka T-25c wskazuje odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.