T-25b Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 tabliczka T-25b wskazuje kontynuację zakazu wyrażonego znakiem.