T-25a Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 tabliczka T-25a wskazuje początek zakazu wyrażonego znakiem.