T-24 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem B-35 lub B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.