T-23j Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23j – pojazd przewożący towary, które mogą skazić wodę – wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem przewożącym towary, które mogą skazić wodę.