T-23i Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23i – pojazd przewożący towary wybuchowe lub łatwo zapalne – wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem przewożącym towary wybuchowe lub łatwo zapalne.