T-23h Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23h – pojazd przewożący towary niebezpieczne – wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem przewożącym towary niebezpieczne.