T-23g Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca trolejbusy

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23g – trolejbus – wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego trolejbusem.