T-23f Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca autobusy

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23f – autobus – wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego autobusem.