T-23e Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23e – pojazd z przyczepą kempingową – wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem z przyczepą kempingową.