T-23d Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23d – pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą – wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego tymi pojazdami.