T-23c Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23c – ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny.  Wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym.