T-23 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca motocykle

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23a – motocykl – wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego motocyklem.