T-21 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka T-21 wskazuje odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje. Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.