T-20 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka T-20 wskazuje długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje. Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.