T-2 Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m.