T-1b Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem D-37 „tunel” tabliczka T-1b wskazuje rzeczywistą długość tunelu – w przypadku gdy długość tunelu przekracza 500 m. Rzeczywista długość tunelu może być także wskazana przez umieszczenie w dolnej części znaku napisu i symboli odpowiadających treści tabliczki T-1b. W przypadku tuneli o długości przekraczającej 3.000 m pozostała długość tunelu do przebycia jest wskazywana co 1.000 m tabliczką T-1b.