T-1a Tabliczka do znaków drogowych pionowych - tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu

Szczegóły

Umieszczona pod znakiem D-7, D-8, D-9, D-10, D-13, D-13a lub D-14 tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca drogi lub pasa ruchu.